‘Tajna zlatne ribice ili priča o srcu’ – opereta  za mlade u 3 čina, 1973.

‘Apokalipsa’ – oratorij, 1987.

‘Božićni oratorij’, 1990.

‘Franjevačke minijature’, 1988

‘Sv. Franjo pred Dubrovnikom’ – recital za soliste i zbor, 1985.

‘Sv. Obitelj’ – glazbena igra za mlade, 1983.

‘Pastiri pjevaju Malom Isusu’ – Misa (starosl. tekst) za 2 jedn. glasa ili mješ. zbor, 1962.

‘Svim na zemlji mir veselje’ – Misa za 2. jedn. glasa ili mješ. zbor, 1965.

‘Slavite Mariju’ – pučka misa za 1 – 2 glasa, 1965.

‘Mariji, Majci Crkve’ – Hrvatska misa za 2 jedn. ili 3 nejedn. glasa, 1965.

‘Hrvatska misa za pokojne za 1 – 2 glasa’, 1966.

‘Jubilaris’ – hrvatska misa za puk i mješoviti zbor, 1976.

‘Ut omnes unum sint’ – latinska misa za puk i zbor, 1977.

‘Gospodi pomiluj’ – staroslavenska misa za 2 -3 jedn. glasa, 1993.

‘Misa na čast sv. Jurja’ – staroslavenska za 2 glasa, 1993.

Psalmi 8, 51, 63, 84 i 150

Himni: ‘Tebe Boga hvalimo’ (na motivima Božićnih pjesama), ‘Tebe Boga hvalimo’ – gregorijanski koral i zbor naizmjenično, ‘O, dođi Duše – greg. koral i zbor naizmjenično, ‘Dođi Duše Presveti’ – greg. kor. i zbor, ‘Veliča’ – greg. koral i zbor.

Osim toga napisao je (skladao) mnogo kraćih ozbiljnih i šaljivih skladbi za školske zborove i mlade, mnogo himana za liturgijska vremena, te na čast svetaca, svetih zaštitnika i slavlja svetih, velik broj duhovnih popijevki za soliste i zbor.