‘S Kristom i u smrt’ – autobiografija

‘Mali cvijet iz Istre’ – romansirani životopis fra Bernardina Tomašića

‘Sv. Franjo Asiški i franjevački duh’ – prijevod (autor Ivan Gobry)

‘Marijina šutnja’ – prijevod (autor Ignacio Larranaga)

Putopisi (objavljeni u Vjesniku Provincije sv. Jeronima od 1973.-1982.)

Članci u ‘Sv. Ceciliji’, ‘Maruliću’, ‘Danici’ i ‘Riječkom teološkom časopisu’

Drame, igrokazi i recitali 

Pjesme

Liturgijske meditacije 

Skripte za studente glazbe