Otac nas stvorio, Sin otkupio, Duh Sveti posvećuje. Čitavo Presveto Trojstvo skrbi za naš vječni spas! Duh Sveti nas prenosi u novi život, u zajedništvo Presvetog Trojstva. S njima stanuju anđeli, arhanđeli, prijestolja, gospodstva, vlasti… I čovjek je određen da stanuje skupa s Bogom. Da to postigne, došao je SIN BOŽJI pokazati čovjeku kako živjeti, da postigne Slavu Božju.

Bit i srž Božjeg kraljevstva jest SLAVA.

Anđeli neprestano jedni drugima dovikuju – izazivaju – animiraju pjevajući SVET, jer je Bog dostojan svake slave i hvale, jer je zaklani Jaganjac dostojan svake hvale. 

Primjer Isusov: čitav život je SLAVLJENJE OCA. „Slavim te, Oče, gospodaru… objavio malenima“… Dakle: bit slavlja je u onome što JESMO! Sjećajmo se svakog dana, svakog časa, da smo djeca, da smo sinovi Božji, da nas je Gospodin upravio svojim putem i tako živimo! Ne slaviti znači ne biti svjestan što si i tko si – po Božjoj volji. 

Otac Nebeski je ljubav. Vidimo ga u SINU, a Sina po djelovanju DUHA u svjedočanstvu drugih. Ljubav Božja i POSLANJE Sina u svijet jest „da živimo po njemu.“ On postade „braći sličan“, on je „iskušan trpio“ da može u svemu „iskušanima pomoći“ (Heb 2, 17 – 18). On se sav pretvorio u molitvu za svoj narod, i za sve narode, prikazavši sebe kao žrtvu i dar nebeskome Ocu. Sjedi zdesna Ocu da nas uvijek zagovara. Njemu slava i vlast u vjeke vjekova. Amen!

Glas iz oblaka: „Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!“ (Lk 9, 35 – 36). Slušajte ga! Sin je onaj kojega treba potpuno slušati, Sin je iznad anđela i iznad svega, Sin je Kralj svega i samo On treba kraljevati. Kao Bog, druga  božanska osoba, jednak je Ocu. Ali, kao čovjek, poslan od Oca, manji je od Oca i u svemu vrši volju Očevu. On posluhom Zakonu – na koji nije bio obvezan! – pokaza kako treba Gospodinu „prinositi žrtvu u pravednosti“, tj. vršenju svega što Bog hoće, mada nam je i nepojmljivo.

Bog hoće da toliko budemo predani DUHU kojega nam je dao, da po nama ljudi osjete i vide Boga i njegovu prisutnost. Duh Sveti nas dariva snagom da Božja slika u nama ostane: „Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek…“ (Iv 14, 16). Poslao je Duha Svetoga apostolima. Postaju novi ljudi, radosni da mogu svjedočiti za Boga, Isusa Krista, snagom Duha Svetoga. Apostoli postaju novi ljudi – neustrašivi! To je snaga Duha Svetoga! Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. Hvalite Gospodina, svi puci, slavite ga svi narodi!

Rečeno Mariji: „Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti“ – vrijedi i za nas. Misli na to!