Misli

ASKEZA Moramo biti odlučni u borbi protiv zla koje u nama stanuje, i ostalo će se lakše riješiti. Askeza mora biti do konca: „i kakve li muke za me...