Sveti Ivan Pavao II

U apostolskom pismu Tertio millenio adveniente papa Ivan Pavao II. živo potiče na važnost ‘pamćenja’ svetaca, napose mučenika, ali u isti mah izražava snažan poticaj Crkvi našeg vremena: „Najveći poklon što će ga sve Crkve dati Kristu na pragu trećeg tisućljeća bit će manifestacija svemoćne prisutnosti Otkupitelja po plodovima vjere, nade i ljubavi u ljudima i ženama svih jezika i rasa koji su slijedili Krista u različitim oblicima kršćanskog zvanja“. Taj važan biljeg Crkve papa je jednako snažno naglasio i u apostolskom pismu Novo millenio ineunte, u kojemu pitanje svetosti stavlja na najvišu razinu: „Vrijeme da se svima na uvjerljiv način ponovno ponudi to ‘visoko mjerilo’ redovitoga kršćanskog života: čitav život crkvene zajednice i obitelji treba ići u tom smjeru“, u smjeru „putova svetosti“ i njegovanja „pedagogije svetosti“.

Tako je glas o svetosti fra Ivana Perana postao moralna obaveza franjevačke provincije sv. Jeronima sa sjedištem u Zadru, kojoj je pripadao fra Ivan, da pokrene postupak za beatifikaciju. 

Na Kapitulu Provincije, održanom na Košljunu od 21. do 24. travnja 2006., provincijal fra Josip Sopta istaknuo je: „Svetost je najviša težnja ljudskog bića. Naša zajednica obiluje vrsnim kreposnim ljudima. Za sada smo pokrenuli proces za fra Ivu Perana… Nismo pokrenuli kanonizacije da se dičimo i hvalimo, nego da imamo zagovornike i uzore u ovim kriznim vremenima“.

Otvorenje Postupka

Nakon službenog imenovanja vicepostulatora, prema uputama za Postupak što su donesene u Majka svetaca-Sanctorum Mater, uslijedili su svi predviđeni čini u Postupku. 

Najvažniji čin u postupku za proglašenje fra Ivana blaženim i svetim predstavlja odluka o otvorenju Postupka nadbiskupa mons. Marina Barišića, metropolite južno-hrvatske crkvene pokrajine.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Za vođenje toga postupka imenovao je članove Sudišta:

– dr. Josipa Delića, umirovljenog profesora crkvenog prava i sudskog vikara crkvenog interdijecezanskog suda I. stupnja u Splitu, za delegiranog suca,

– dr. fra Juru Brkana, profesora crkvenog prava na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, za promicatelja pravde,

– gospođicu Renatu Jukić, dipl. nastavnicu, za bilježnika. 

Komisija za povijest i arhivistiku:

– dr. Josip Sopta, provincijal Provincije svetoga Jeronima sa sjedištem u  Zadru, stručnjak u povijesti Crkve, predsjednik; 

– dr. sc. Franjo Velčić, profesor crkvene povijesti na Teologiji u Rijeci;

– mr. Ivan Milovčić, profesor liturgike i staroslavenskog jezika na Teologiji u Rijeci;

– dr. sc. Anton Bozanić, stručnjak u povijesti Crkve, župnik u Omišlju. 

Komisija teologa:

dr. Mladen Parlov

dr. fra Stipe Nosić

dr. sc. Mirjana Pinezić

dr. Božidar Mrakovčić

dr. Jerko Valković

Slavlje otvaranja Postupka održalo se u župnoj crkvi Gospe od Ružarija u Kaštel Starom, rodnom mjestu fra Ivana Perana, u treću nedjelju korizme, 27. ožujka 2011. 

Iz propovijedi mons. Marina Barišića:

„Naš Ivo – život optimizma i darovanosti Bogu! Gospodin je izdubio duboki bunar u njegovu srcu. Iz tog bunara izvirala je radost, život, izlazila je pjesma, izlazila je jedna trajna liturgija. I zato nikakvo čudo da je njegova vibracija u predanosti Bogu, predanosti bližnjima, prema čovjeku, cijeneći svaki život – i cvijet i ptice, u onom duhu sv. Franje, izišla ova divna, skladna, takozvana Peranova misa, koju pjevamo svi od sjevera do juga, istoka i zapada, i vjerujem da je to najdublja liturgijska misa koja je kod nas komponirana“.

Nakon svečane prve sjednice Postupka krenuo je redoviti rad u Vicepostulaturi, smještenoj u okviru franjevačkog samostana sv. Ante na Poljudu u Splitu.  

Djelatnici u ovom poslu čine sve da sluga Božji dođe do časti oltara, ali se ne zamaraju pitanjem kada će do toga doći. Oni nastoje pokazati iznimnu težnju fra Ivana Perana prema življenju u herojskim krepostima.    

U rujnu 2013. izvršen je obred prijenosa ovozemnih ostataka sluge Božjega u samostansku crkvu Marijina Navještenja na Košljunu, u grob koji se nalazi u koru iza oltara. Obred je predvodio biskup krčki, mons. Valter Župan.

Iste godine snimljen je dokumentarni film Sluga božji fra Ivan Peran – radosni slavitelj Kristova evanđelja, čiji je autor Sanjin Badurina-Piloto iz Raba.